titulka titulka

O VÝZVE

Výzva „VENUJ ÚSMEV“ je iniciatívou Pobočky pre Banskobystrický kraj Úsmev ako dar. Výzvou pobočka reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s núdzovým stavom na Slovensku. Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia je u nás ohrozených viac ako 870-tisíc obyvateľov* Cieľom výzvy je prostredníctvom online platformy vytvoriť priestor vzájomnej solidarity a pomoci. Prioritou pobočky je v súčasnosti pomôcť deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v akútnom ohrození. Vďaka Vášmu príspevku sme schopní túto pomoc poskytnúť tým, ktorí ju potrebujú a venovať im dôvod na úsmev v tejto ťažkej situácii.


Ekonomický dopad pandémie je prirovnávaný k 2. svetovej vojne.

Nárast nezamestnanosti zaznamenáva historické rekordy.

20% domácností na Slovensku nemá vytvorené žiadne rezervy.*

60% domácností na Slovensku má vytvorené rezervy len na krátky čas.*

KOMU POMÁHAME

mladi dospeli

Mladí dospelí

Ľudia, ktorí len nedávno prekročili prah dospelosti aj detského domova (centra pre deti a rodinu) sa náhle ocitajú v mimoriadne nepriaznivej situácii. Niektorí sa ešte nestihli ani zamestnať alebo o časť svojho nízkeho príjmu prichádzajú.

Ohrozené rodiny a osamelé matky

Ohrozené rodiny a osamelé matky

Úplné rodiny aj osamelé matky s deťmi sa dlhodobo potýkajú s existenčnými problémami. Často preto hrozí vyňatie dieťaťa z jeho biologickej rodiny. V dôsledku núdzového stavu majú teraz tieto skupiny akútny nedostatok potravín, sú bez prístupu ku komunikačným prostriedkom na účely vzdelania aj privolania pomoci, chýbajú im ochranné pomôcky.

Náhradné rodiny

Náhradné rodiny

Starí rodičia a príbuzní, ktorí majú deti zverené do náhradnej starostlivosti sú zaťažení obrovskými výdavkami na súčasnú domácu starostlivosť a celodennú stravu pre deti. Náklady na teplé jedlo výrazne stúpajú a nadmerne zaťažujú dlhodobo nízky rozpočet rodiny.

Všetci títo ľudia sú ohrození. Strata zamestnania a zvýšené nároky na celodennú starostlivosť o deti v kombinácii s nulovými úsporami, neúnosnými výdavkami na bývanie, potraviny, ochranné pomôcky a hygienické prostriedky a na komunikačné prostriedky na účely vzdelávania - to je hlavná časť ich ohrozenia.

POMÔŽ A VENUJ ÚSMEV
×

Môžete nám prispieť nasledovnými spôsobmi:

Pay by square

PayBySquare

Vklad na účet

Ľubovoľnú čiastku je možné odoslať na číslo účtu pobočky Úsmev ako dar pre Banskobystrický kraj

SK29 3100 0000 0041 7001 8308

Venuj 50 € a viac a dostaneš štýlové usmievavé fusakle ako darček :)

fusakle

Nechajte nám svoje údaje a my Vás v budúcnosti radi oslovíme s informáciami o prebiehajúcich výzvach alebo ďalších možnostiach spolupráce:

AKO TO ROBÍME?

Hľadáme náhradné ubytovanie alebo prispievame na existujúce, aby sa z jednotlivcov i rodín nestali bezdomovci.

Nakupujeme hygienické a potravinové balíčky a doručujeme tým, ktorí ich nevyhnutne potrebujú.

Pomáhame s prístupom k informáciám a pomôckam na účely vzdelávania detí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Poskytujeme mimoriadne odborné poradenstvo a zisťujeme bežne nedostupné informácie. Potreba týchto služieb počas krízovej situácie vzrastá.

POMÔŽ A VENUJ ÚSMEV

S vami máme šancu! Zachráňme ohrozené skupiny obyvateľstva.
Pár klikov a pomoc sa stáva reálnou.

ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.
Ďakujeme.


Zdieľaj túto stránku

Prispej finančnou čiastkou

POMÔŽ A VENUJ ÚSMEV

Staň sa dobrovoľníkom

KONTAKTUJ NÁS
×

Pripoj sa k nám a staň sa dobrovoľníkom. Je toľko spôsobov, ako sa dá ohrozeným ľuďom pomôcť. Podľa tvojich možností si vyberieš formu aj rozsah spolupráce. V súčastnosti uvítame napríklad pomoc s rozvozom a odovzdávaním potravinových a hygienických balíčkov alebo šitie rúšok.
Nechaj nám svoje údaje a my Ťa budeme kontaktovať.

PARTNERI

Zapojte sa s nami do spolupráce a pomôžte tým, ktorí to potrebujú. Hľadáme všetkých spoločensky zodpovedných a etických partnerov z podnikateľského aj verejného či neziskového sektora. Sponzoring zo strany organizácií nie je o tom byť „in“. Sponzoring je o srdci organizácie a jej prístupe k okoliu, ktorého je súčasťou. Vytvorme partnerstvo, ktoré pretrvá v dobrých aj ťažších časoch. Aby sme spoločne mali na čom stavať aj potom, keď pandémia ustúpi.

Do výzvy sa zapojili:

logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor
logosponzor

O NÁS

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám. Zameriava sa na podporu detí v centrách pre deti a rodiny (predtým: "detských domovoch"), na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z centier pre deti a rodiny. Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni. Svoje poslanie napĺňa organizácia prostredníctvom pobočiek v jednotlivých krajoch. Úsmev ako dar, Pobočka pre Banskobystrický kraj má v starostlivosti klientov regiónu, ktorým cielene pomáha prostredníctvom terénnej práce, materiálnej pomoci, vzdelávania aj poradenstva.

×

Hľadáte pomoc pre seba, blízkeho či niekoho známeho?
Obráťte sa na nás. Vyplňte údaje vo formulári a budeme Vás kontaktovať. Alebo nám napíšte správu prostredníctvom našej facebookovej stránky Úsmev ako dar BB kraj Usmev ako dar facebook skupina

KONTAKT


Úsmev ako dar
pobočka pre Banskobystrický kraj
Severná 4
974 01
Banská Bystrica


0903 781 465


bbystrica@usmev.sk

Usmev ako dar facebook skupina